ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509  เป็นรูปเด็กผู้ชายมัดจุกกำลังใส่บาตรพระสงฆ์thailand_tb_1966_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509 เต็มแผ่น 20 ดวง

thailand_tb_1966เอกสารติดผนึกดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509 จำนวน 4 ดวง พร้อมอากรแสตมป์ 1 บาท

แสตมป์ประชาสงเคราะห์ (Public Welfare/Civil Defence WWII – 1942)

ส.ป.ส. – สมาคมป้องกันสงคราม พ.ศ. 2485

Issued during WWII to raise funds for the Home Guard. Their use was obligatory on certain types of document, including residence permits, and “voluntary” (although expected!) on cinema and theater tickets. Their use on car windscreens also gave “a reasonable degree of safety”; cars not displaying the 5B top value revenue stamp were liable to be commandeered or confiscated by the authorities.public_welfare_WII_12 อ่านเพิ่มเติม “แสตมป์ประชาสงเคราะห์ (Public Welfare/Civil Defence WWII – 1942)”