แสตมป์ประชาสงเคราะห์ (Public Welfare/Civil Defence WWII – 1942)

ส.ป.ส. – สมาคมป้องกันสงคราม พ.ศ. 2485

Issued during WWII to raise funds for the Home Guard. Their use was obligatory on certain types of document, including residence permits, and “voluntary” (although expected!) on cinema and theater tickets. Their use on car windscreens also gave “a reasonable degree of safety”; cars not displaying the 5B top value revenue stamp were liable to be commandeered or confiscated by the authorities.public_welfare_WII_12 อ่านเพิ่มเติม “แสตมป์ประชาสงเคราะห์ (Public Welfare/Civil Defence WWII – 1942)”

โฆษณา

แสตมป์ฤชากร แก้ราคา 10, 20 และ 40 Tical

แสตมป์ฤชากร ที่ใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมที่ดิน นำมาแก้ราคาให้สูงขึ้นเป็น 3 ราคา คือราคา 10บาท 20 บาท 40 บาท นำมาพิมพ์แก้ทับราคาด้วยหมึกสีดำ วันแรกจำหน่าย 24 เมษายน 2450 นำมาใช้เพื่อให้บริการไปรษณีย์เพื่อให้ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงสยามได้ติดต่อทำมาค้าขายกับเมืองจีน นับเป็นไปรษณีย์ของชาวจีนโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการใช้ในโพยก๊วน เป็นการรวบร่วมซองจดหมายซองหลายๆ ฉบับห่อไว้ในห่อเดียวกัน ผนึกดวงตราไปรษณีย์ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม คิดตามห่อ ที่ห่อจดหมายหลายฉบับแล้วติดแสตมป์ไป ตามราคา อาจ จะ 10 บาท 20 บาท 40 บาท สมัยรัชกาที่ 5 เงินราคานี้สูงมากเพราะเงิน 1 สตางค์จับจ่ายซื้อของได้มากมาย ห่อโพยก๊วนนี้ส่งไปทางเรือไปเมืองจีนs-l1600

ซองตราไปรษณียากรชนิด 15 สตางค์ ที่กรมไปรษณีย์สยามจัดพิมพ์ให้ใช้ส่งโพยแทนซองธรรมดา มีตราประทับที่ทำการไปรษณีย์ที่ 8

tical_letter

ซองโพยก๊วนซองนี้ประทับตราประจำวันจากที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ 8

ซองโพยก๊วนติดตราไปรษณียากรพระบรมรูป ร.9 เป็นชุดที่สอง

เนื่องด้วยกรมไปรษณีย์ฯ ได้เปิดไปรษณีย์ที่ 8 ขึ้นที่เยาวราชเพื่อรับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์ไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ โดยเปิดตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2450 ปรากฏว่า ชาวจีนนำส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นจำนวนมาก บางห่อมีจดหมายสูงถึง 750 ฉบับ จึงต้องใช้แสตมป์ราคาสูงปิดไป แต่ในขณะนั้นแสตมป์ราคาสูงที่สุดมีเพียง 1 TICAL (1 บาท) และแสตมป์ราคาสูงยังไม่ได้พิมพ์มาใช้
ticals อ่านเพิ่มเติม “แสตมป์ฤชากร แก้ราคา 10, 20 และ 40 Tical”

Thailand Siam revenues fiscals occupation of Trengganu (1943-1945)

ตรังกานู ในศตวรรษที่ 18 ตรังกานูเป็นรัฐอิสระที่มีสุลต่านซึ่งสืบเชื้อสายจากยะโฮร์เป็นผู้ปกครอง ในช่วงนี้การเมืองในตรังกานูถูกครอบงำโดยยะโฮร์ และในศตวรรษที่ 19 ตรังกานูเป็นประเทศราชของสยามและส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายทุกปี

Thailand Siam revenues fiscals occupation of Trengganu 1943-1945 complete set of 15 stamps. Mint with no gum as issued. The high values in the set are very rare.
So called ship issue with quite recently also a few values found used.

Image 112 อ่านเพิ่มเติม “Thailand Siam revenues fiscals occupation of Trengganu (1943-1945)”