ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ (พ.ศ. 2482-2520)

ชุดสะสม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ” ช่วงปี พ.ศ. 2482-2520 ประกอบด้วยซอง ดวงตราผนึกต่างๆ และดวงตราไปรษณีย์ ซองเอกสารราชการที่มีการติดดวงตราผนึก

s-l1600 (4) อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ (พ.ศ. 2482-2520)”

โฆษณา