อากรแสตมป์ Court Fee Waterlow proof (พิมพ์ตัวอย่าง) ชนิด 10 สตางค์ – block 24 ดวง

1935 Court Fee 10s Waterlow print Imperf proofs in a spectacular interpanneau block of 24

Provisional Issue 1951

แสตมป์ตัวอย่าง พิมพ์ทับด้วยข้อความ WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN (สีเขียว) และสีม่วง

อากรแสตมป์ชุดชั่วคราว ที่ออกใช้ในปี พ.ศ. 2494 (1951) ราคา 50 สตางค์ (สีเหลือง)revenue_general_issue7thailand_revenue_7

THAILAND SIAM 1951 WATERLOW & SONS SPECIMEN REVENUE BLOCKS OF 4 50s