ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค เชียงใหม่ (2501-2508)

 

ดวงตราผนึกปราบวัณโรคเชียงใหม่ (Chiang Mai TB. Association)

อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค เชียงใหม่ (2501-2508)”

โฆษณา