ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค เชียงใหม่ (2500-2509)

ดวงตราผนึกปราบวัณโรคเชียงใหม่ (Chiang Mai TB. Association)

อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค เชียงใหม่ (2500-2509)”