ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงมหาดไทยlabel_secret_015 อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงมหาดไทย”

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ ปี พ.ศ. 2495 ของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมlabel_secret_010 อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี”

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกรมไปรษณีย์

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมไปรษณีย์ เป็นป้ายผนึกสี่เหลี่ยมสีแดงเข้ม มีเส้นกรอบ 2 เส้น ภายในมีข้อความสีขาว “ราชการ ลับ กรมไปรษณีย์” ซึ่งอาจจะมีการใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2label_secret_008

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบบนซองเอกสารในปี พ.ศ. 2495 ลักษณะเป็นกรอบสีแดง มีข้อความ “ราชการลับ” สำนัก- งานปลัดกระทรวงกลาโหม

label_secret_006ภาพแสดงดวงตราผนึกเอกสารในราชการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม บนซองเอกสาร
อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม”

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมโลหะกิจ

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกรมโลหะกิจ พบบนซองเอกสารในราชการ ปี พ.ศ. 2484 มีรูปแบบเป็นกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเขียว ข้างในมีข้อความ “ราชการลับ” สีแดง อยู่ข้างบนรูปครุฑ และข้อความ “กรมที่ดินและโลหกิจ” อยู่ที่ด้านล่างlabel_secret_005 อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมโลหะกิจ”