ดวงตราผนึกเอกสารราชการ กรมตรวจราชการแผ่นดิน

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมตรวจราชการแผ่นดิน มีรูปแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมพื้นผ้า มีข้อความ “ราชการลับ” กรมตรวจราชการแผ่นดิน สีเขียว พบบนด้านหลังซองเอกสารราชการของกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2502label_secret_004.jpg

โฆษณา

ดวงตราผนึก เอกสารราชการ กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดวงตราผนึก เอกสารในราชการกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีลักษณะเป็นป้ายผนึกมีกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้าสีแดง ข้างในมีข้อความ “ราชการลับ” กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พบมีการติดผนึกบนซองเอกสารทับบนรูปครุฑสีแดง พร้อมลายเซ็นกำกับ ที่ด้ายหลังซอง ส่วนด้านหน้าซองจะมีการระบุชั้นความลับ มีการลงวันที่ในปี พ.ศ. 2494label_secret_001

ตราสัญลักษณ์ ศุลกสถานกรุงเทพฯ

labe_2

ศุลกสถาน หรือกรมศุลกากรในปัจจุบัน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2433 เพื่อเป็นที่ทำการเก็บภาษีสินค้าขาเข้าที่เรียกว่า ภาษีร้อยชักสาม จึงเรียกกันอีกชื่อว่า โรงภาษีร้อยชักสาม ในอดีตเป็นจุดที่พ่อค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อค้าขายต้องผ่านด่านเก็บภาษีและเพื่อตรวจตราเรือสินค้าจากประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับการออกแบบจากนายช่างชาวอิตาลี ตัวอาคารตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและมีลักษณะ 3 ชั้น จึงมีความทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น แม้จะมีการบัญญัติคำว่าศุลกากร และจารึกชื่ออาคารนี้ว่า ศุลกสถาน แต่คนทั่วไปนิยมเรียก โรงภาษี เช่นเดิม ปัจจุบันอาคารศุลกสถานเดิมได้เปลี่ยนเป็นสถานีดับเพลิงบางรัก

อ่านเพิ่มเติม “ตราสัญลักษณ์ ศุลกสถานกรุงเทพฯ”

ป้ายผนึกตราสัญลักษณ์ ศาลาที่ว่าการกระทรวงมหาดไทย

ป้ายผนึกตราสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลม ที่ด้านบนมีข้อความ “สาลาที่ว่าการกระทรวงมหาดไทย” ภายในเป็นรูปราชสีห์

label_1