Chieng Tung (เชียงตุง)

ในปี พ.ศ. 2486 ไทยยึดรัฐเชียงตุงในพม่า และได้มีการออกอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ครบชุด 4 ดวง ชนิดราคา 5 สตางค์, 10 สตางค์ 25 สตางค์ และ 1 บาท

thailand_revenue_shentung

เอกสารเขียนลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2487 ติดอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ชนิดราคา 5 สตางค์.thailand_revenue_shentung2.png

thailand_Chieng_Tung_1thailand_Chieng_Tung_3

 

สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้ส่งกำลังทหารเข้ายึดเมืองเชียงตุง และ เมืองพาน จากอังกฤษ ที่เคยเป็นของชาวสยาม โดยมีความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น แต่ไทยก็มิได้ปกครองโดยตรง ญี่ปุ่นช่วยให้เมืองเชียงตุงและเมืองพานมาร่วมเข้ากับประเทศไทย รวมทั้งหมดนี้ทำให้จัดตั้งเป็นสหรัฐไทยเดิม แต่ก็อยู่ได้เพียงแค่ 3 ปี ก็ต้องคืนกลับให้แก่อังกฤษเหมือนเดิม เพราะญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงคราม ปัจจุบันเชียงตุงจึงเป็นส่วนหนึ่งพม่า