อากรค่านา ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2443)

อากรค่านา ชุดที่ 2 ประกอบด้วยราคา 8 อัฐ, 16 อัฐ, 32 อัฐ, 1 บาท, 2 บาท และ 4 บาทthailand_agriculture_issue_2thailand_agriculture_2nd_16att อ่านเพิ่มเติม “อากรค่านา ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2443)”