ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2517

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2517 (1974) เป็นรูปภาพนก ชีทเต็มแผ่นจำนวน 20 ดวง โดยภาพนกได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

thailand_tb_1975_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2517 (1974) ชีทเต็มแผ่น 20 ดวง

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2515

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2515 (1972)  โดยสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดพิมพ์

thailand_tb_1972_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2515 (1972)  ชีทแบบเต็มแผ่น 20 ดวง

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509  เป็นรูปเด็กผู้ชายมัดจุกกำลังใส่บาตรพระสงฆ์thailand_tb_1966_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509 เต็มแผ่น 20 ดวง

thailand_tb_1966เอกสารติดผนึกดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509 จำนวน 4 ดวง พร้อมอากรแสตมป์ 1 บาท

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2531

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2531 ชุดภาพกล้วยไม้ไทย จำนวน 10 ภาพ ประกอบด้วย รองเท้านารีเหลืองปราจีณ เอื้องพวงหยก ช้างแดง เอื้องชะนี นางอั้วสาคริก เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด เขากวาง เอื้องคำ คาลันเทระนอง เอื้องกุหลาบกระบี่ thailand_tb_2531

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2522

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2522 เป็นรูปภาพดอกไม้ จำนวน 10 รูป ประกอบด้วย ดอกยี่โถ ดอกแคฝรั่ง ดอกผักตบชวา ดอกเฟื่องฟ้า ดอกอินทนิลน้ำ ดอกสุพรรณิการ์หรือฝ้ายคำ ดอกโป๊ยเซียน ดอกผักบุ้งฝรั่ง ดอกเยอร์บีร่า ดอกชวนชมแดง76610998_142836130349944_3556297783684104192_n

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2527

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2527 เป็นรูปภาพชุด ดอกไม้จากภูหลวง จำนวน 10 รูป ประกอบด้วย หญ้าข้าวก่ำ เอื้องม้าวิ่ง สนสองใบ เอ็นอ้าขน กุหลาบขาว ส้านใบเล็ก กัลปพฤกษ์ เอื้องหงอนไก่ พลูช้าง และเอื้องแซะภู  ซึ่งภาพได้รับความเอื้อเฟื้อจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ 73025626_142836000349957_5919104132395827200_n

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2525

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2525 ประกอบด้วยดวงตราผนึกจำนวน 13 ดวง เป็นรูปภาพเกี่ยวกับเครื่องดินเผา เครื่องสังกโลกที่มีอายุเก่าแก่ของไทย และรูปของ ROBERT KOCH ผู้พบเชื้อวัณโรคในปี พ.ศ. 2425 ซึ่งถือว่าเป็นการครบรอบ 100 ปี แห่งการค้นพบเชื้อวัณโรค 74634351_142835923683298_4708279983238283264_n.jpg

 ซองที่ระลึก ครบรอบ 100ปี ที่พบเชื้อวัณโรค ปี พ.ศ. 2525tb_100