ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2517

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2517 (1974) เป็นรูปภาพนก ชีทเต็มแผ่นจำนวน 20 ดวง โดยภาพนกได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

thailand_tb_1975_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2517 (1974) ชีทเต็มแผ่น 20 ดวง

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2515

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2515 (1972)  โดยสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดพิมพ์

thailand_tb_1972_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2515 (1972)  ชีทแบบเต็มแผ่น 20 ดวง

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509  เป็นรูปเด็กผู้ชายมัดจุกกำลังใส่บาตรพระสงฆ์thailand_tb_1966_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509 เต็มแผ่น 20 ดวง

thailand_tb_1966เอกสารติดผนึกดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509 จำนวน 4 ดวง พร้อมอากรแสตมป์ 1 บาท