ตราพระปรมาภิไธยย่อและพระราชลัญจกร

พระปรมาภิไธยย่อของพระราชวงศ์และพระราชลัญจกรที่ประทับบนพระราชราชโอง/พระราชหัตถเลขา

โฆษณา