ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2506

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2506

s-l1600.jpg