ดวงตราผนึกเอกสารราชการกองทัพบก

ตราผนึกสำหรับใช้ในราชการ(ลับ) ของกองทัพบก มีทั้งแบบที่ไม่มีเลขระบุและแบบเลขไทย ทบ.๑๐๑-๐๑๖ และเลขอารบิก ทบ.101-016
thailand_label_army_alls-l1600 (1)ป้ายผนึกแบบเต็มแผ่น 10 ดวงimg20190819_15213334ซองเอกสารติดป้ายผนึก “ราชการ (ลับ) กองทัพบก” (เป็นแบบไม่มีข้อความ “ทบ.101-016”)

thailand_label_army_1thailand_label_army_2ซองเอกสารติดป้ายผนึก “ราชการ (ลับ) กองทัพบก” (แบบเลขไทย “ทบ.๑๐๑-๐๑๖” / สีแดงและสีแดงเข้ม)

thailand_label_army_3thailand_label_army_4ซองเอกสารติดป้ายผนึก “ราชการ (ลับ) กองทัพบก” จำนวน 2 ดวง (สีแดงและสีแดงเข้ม รูปแบบตัวอักษร ทบ ต่างกัน  /  แบบเลขอารบิก “ทบ.101-016”)

thailand_label_army_5ซองเอกสารติดป้ายผนึก “ราชการ (ลับ) กองทัพบก” (สีแดง  /  แบบเลขอารบิก “ทบ.101-016”)