ป้ายผนึกเขาพระวิหาร ปี 2502

ตั๋วแสตมป์บริจาคสมทบทุนปกป้องผืนแผ่นดินไทยกรณีเขาพระวิหาร พ.ศ.2503 ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทย ชุดป้ายผนึกการกุศลเขาพระวิหาร มีราคา 1, 5, 10 และ 100 บาท
phravihan_1959Image 10