ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2544

เป็นภาพชุดสัตว์ป่าสงวน ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
thai_tb_2544Thailand 2544 (2001) Sheet Anti TBC Some Reserved Animals

โฆษณา