ดวงตราผนึกวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2527

ดวงตราผนึกวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2527 พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 thailand_father_2527thailand_father_2527_cover.jpg

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2551

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2551  เป็นภาพชุดการแสดงโขน THE CLASSICAL MASKED PLAY ON RAMAYANA จำนวน 10 ภาพ ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงthailand_tbc_2551

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2562

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2562 เป็นภาพชุดหมู่เกาะในประเทศไทย ISLANDS IN THAILAND จำนวน 10 ภาพ ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อภาพโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย thailand_tb_2562

International Postage Meter Stamp Catalog/Thailand

 • The first postage meters were used in 1952.
 • All stamps are inscribed “THAILAND”.
 • Essays from 1928 with the country’s former name, “SIAM”, exist.
 • The stamps are grouped according to appearance and usage:
  A – Franks with outer frame line and separate town mark
  B – Digital stamps with 2D barcode
  PO – Stamps generated only by special Post Office machines
  PV – Variable rate stamps generated by self-service vending machines

thailand_meter _stamps อ่านเพิ่มเติม “International Postage Meter Stamp Catalog/Thailand”

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมเลขาธิการคนะรัถมนตรี

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมเลขาธิการคนะรัถมนตรี บนซองเอกสาร ในปี พ.ศ. 2485thailand_label_2485_front อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมเลขาธิการคนะรัถมนตรี”